27. Trofeo Karlsberg

  27. Trofeo Karlsberg  
 
 
  Fahrer, Competitors, Coureurs, Deelnemers    1
  Fahrer auf Mannschaft, Competitors per team, Coureurs par équipe, Deelnemers per ploeg    2
 
 
  5.6.2015  
  Grand-Prix Fervor Cycling Wear: Bliesdalheim - Bliesdalheim (Etappe, Stage, Étape, Etappe)    3
    Gesamt, General, Général, Algemeen    4
    Gesamt, General, Général, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
   5
    Mannschaften, Teams, Équipes, Ploegen    6
    Sprint, Sprint, Sprint, Sprint    7
    Berg, Climb, Montagne, Berg    8
    Communiqué "Bliesdalheim"    9
    Gesamtkl. auf Startnr., General cl. on start no., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr.    11
 
 
  6.6.2015  
2-1    Preis der LVM Versicherung: Peppenkum - Medelsheim (Zeitfahretappe, Time trial stage, Étape contre le montre, Tijdritetappe)    12
    Gesamt, General, Général, Algemeen    13
    Gesamt, General, Général, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
   14
    Mannschaften, Teams, Équipes, Ploegen    15
    Communiqué "Medelsheim"    16
    Gesamtkl. auf Startnr., General cl. on start no., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr.    17
    Startreihenfolge, Starting order, Ordre de départ, Startvolgorde    10
2-2    Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken: Homburg - Homburg (Etappe, Stage, Étape, Etappe)    18
    Gesamt, General, Général, Algemeen    19
    Gesamt, General, Général, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
   20
    Mannschaften, Teams, Équipes, Ploegen    21
    Sprint, Sprint, Sprint, Sprint    24
    Berg, Climb, Montagne, Berg    22
    Communiqué "Homburg"    23
    Gesamtkl. auf Startnr., General cl. on start no., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr.    25
 
 
  7.6.2015  
  Preis der Sparkassen-Finanzgruppe: Gersheim - Gersheim (Etappe, Stage, Étape, Etappe)    26
    Gesamt, General, Général, Algemeen    27
    Gesamt, General, Général, Algemeen
Mask 1: Jungere Jahrgang
   28
    Mannschaften, Teams, Équipes, Ploegen    29
    Sprint, Sprint, Sprint, Sprint    30
    Berg, Climb, Montagne, Berg    31
    Gesamtkl. auf Startnr., General cl. on start no., Cl. générales à no. de départ, Algemeen kl. op startnr.    32


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 7-06, 14.00
Classification
Service
Römers Sport & Event Support
www.romers.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2015-06-05!Deutschland!Gersheim!Trofeo Karlsberg!Junioren : 1253263392 : V3.24 final update