Inleiding

Organisatoren geven opdracht aan Rennerz Sport & Event Timing de tijdwaarneming te verzorgen en uitslagen op te maken van hun evenement.

Door deel te nemen aan het evenement bent U bij de organisator akkoord gegaan bij inschrijving en deelname dat Uw tijd wordt gebruikt teneinde klassementen en uitslagen voor alle deelnemers samen te kunnen stellen.

Gegevens

Rennerz Sport & Event Timing gebruikt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens in opdracht van organisatoren. Hiervoor worden afspraken met betrekking tot de gegevensverwerking vastgelegd. 

Gegevens bestaan uit tenminste startnummer, naam, woonplaats of club/ploeg, uitslag van de wedstrijd en de behaalde tijd (soms per ronde of deel). Als de organisator ervoor kiest de uitslag op te laten maken naar bijvoorbeeld klassen voor geslacht, niveau, leeftijd, nationaliteit kunnen deze ook worden gepubliceerd.

Het spreekt vanzelf dat Rennerz Sport & Event Timing zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en deze afdoende zal beveiligen.

Gegevens verspreiding en gebruik

Rennerz Sport & Event Timing Stelt de uitslagen beschikbaar aan de organisatie en publiceert deze op de uitslagenpagina van haar website.

Bewaartermijn

Rennerz Sport & Event Timing bewaart en publiceert uitslagen voor onbepaalde tijd vanwege de historische waarde. Publicatie vindt plaats op de uitslagenpagina van de website rennerz.nl

Contact

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot Uw uitslagen kunt u met de organisatie en/of Rennerz Sport & Event Timing contact opnemen. 

Ook kunt U Uw opmerkingen aan ons kwijt via event@rennerz.nl